FIRSTERไลฟ์สไตล์เฟอร์นิเจอร์เพื่อสุขภาพเก้าอี้เพื่อสุขภาพเก้าอี้ทำงานเพื่อสุขภาพ ERGOTREND รุ่น Beyond Butterfly-01GMM - สีเทา