Firster.com
เปลี่ยนภาษา
FIRSTERSAMSONITE

SAMSONITE

เมื่อ เจสส์ ชเวเดอร์ ได้ก่อตั้งแซมโซไนท์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2453 (ค.ศ. 1910) ในเมืองเดนเวอร์ ซึ่งเป็นยุคสมัยที่การเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความหรูหรา ซึ่งจะมีเพียงผู้ที่มีฐานะมั่งคั่งเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะสามารถออกเดินทางไปท่องเที่ยวทั่วโลกได้ ด้วยความหรูหรานี้เอง การเดินทางจึงเต็มไปด้วยประสบการณ์อันล้ำค่า นับจากระหว่างการเริ่มเดินทางไปจนถึงความเอาใจใส่ในการด้านบริการ หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ใช้ในการบรรจุสัมภาระของผู้เดินทางก็ตาม เรามุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเดินทางด้วยนวัตกรรมที่ดีที่สุด, เราจะเดินหน้าต่อไปเพื่อการเดินทางที่รับผิดชอบของเราเช่นเดียวกับที่เราทำมาตลอดศตวรรษ Samsonite อยู่เคียงข้างคุณเสมอ
1 - 91 of 91 Items
Newest

Filter

Category
1 - 91 of 91 Items

About FIRSTER

Call Center Business Hour

Monday – Friday 09:00 AM — 06:00 PM (Except weekend and holiday)

Shop BEAUTY

Follow Us
© 2020 www.firster.comTerms and ConditionsPrivacy Policy